Följa samma riktlinjer

26 augusti 2020 Lily Hansen
Följa samma riktlinjer

Det är viktigt att alla följer samma regler i trafiken för att minimera olycksrisken. Därför använder man sig av en mängd skyltar och vägmarkeringar som ger den information som trafikanterna behöver för en säker färd. Men det är också viktigt att alla vet vad informationen betyder och följer den på samma sätt. Då man tar ett körkort så får man även läsa teori för att lära sig alla trafikregler.

Men det finns många som rör sig ute på vägarna som inte har körkort. Det är exempelvis gående och cyklister, som inte behöver något körkort för sin förflyttning. Men även dessa har ett krav på sig att följa gällande trafikregler som till och med kan leda till bötfällning.  

 

För alla språk

Vägmarkeringar måste vara lätta att se och förstå vilket språk man än kan och i vilken riktning man än färdas i. Därför använder man sig av linjer, siffror och symboler som snabbt och enkelt ger information. Även ifall ordet för stopp kan vara olika runt om i världen så är det i övrigt samma eller liknande vägmarkeringar överallt.

Det finns olika företag som gör vägmarkeringar som exempelvis svevia.se/vagmarkeringar med hemsidan https://www.svevia.se/vagmarkering. Alla dessa företag arbetar med samma utseenden och funktioner för att vägarna ska se enhetliga ut.  

 

 

Vad strecken betyder

Den vanligaste vägmarkeringarna är streck och linjer. Heldragna linjer betyder att man inte får korsa dem för att komma över i någon annan fil. Den brukar användas vid rondeller, skymd sikt eller där det exempelvis är gående eller cyklister i filen vid sidan om. Men de som är kunniga vet att även strecken har olika betydelse. Är man osäker på hastigheten och har missat en skylt så kan man genom att titta på strecken mellan filerna få ett hum om fartgränsen. Är man osäker så bör man läsa på om vägmarkeringar. 

Fler nyheter