Avsättning till tjänstepension – vad är det och varför är det viktigt?

10 maj 2023 Maja Bergman Lindberg

Att spara till sin pension är något som allt fler börjar inse är viktigt för att kunna leva ett tryggt och ekonomiskt stabilt liv efter arbetslivet. Tjänstepension kan vara en del av detta sparande, men vad innebär egentligen avsättning till tjänstepension och varför är det viktigt att ha kunskap om det?

Vad är avsättning till tjänstepension?

När man har en anställning kan man ha rätt till en tjänstepension. Det här innebär att arbetsgivaren betalar in en summa pengar varje månad till en pensionsfond, istället för att betala ut hela lönen till den anställde. Detta gör att man under sin anställningstid har en högre pensionsavsättning än om man bara hade sparat på egen hand. Denna avsättning kan ske i form av en fast summa på lönen eller genom en procentsats av lönen som läggs i en pensionsfond.

Varför är avsättning till tjänstepension viktigt?

Det är viktigt att ha kunskap om tjänstepension, dels för att det kan ge en tryggare pensionsekonomi, men även för att det kan påverka urvalet av arbetsgivare. Många arbetsgivare erbjuder idag tjänstepension som en förmån vid anställning, vilket kan göra arbetsplatsen mer attraktiv. En annan fördel med avsättning till tjänstepension är att det kan påverka skatten. I Sverige finns en gräns på hur mycket man kan spara till olika former av pensionssparande och få skatteavdrag för. Genom att ha avsättning till tjänstepension räknas det inte in i denna gräns, vilket kan ge möjlighet att spara mer och därigenom öka sin totala pensionsavsättning.

avsättning till tjänstepension

Hur påverkar avsättning till tjänstepension min pensionsavsättning?

Den summa pengar som arbetsgivaren betalar in i en pensionsfond kan påverka pensionsavsättningen på flera sätt. Det kan exempelvis påverka den totala summan man har sparat, men även den årliga avkastningen på pensionsfonden kan påverkas positivt. Detta beror på att pensionsfonder ofta investerar i olika typer av tillgångar, som aktier och obligationer, vilket gör att fonderna kan växa i värde över tid.

Det är även viktigt att ha kunskap om vilken typ av tjänstepension som erbjuds av arbetsgivaren. Det finns två huvudsakliga typer av tjänstepension – traditionell och fondförsäkring. En traditionell tjänstepension innebär att pensionspengarna betalas in i en fond som sedan ger en garanterad avkastning varje år. En fondförsäkring innebär istället att kapitalet investeras i fonder på en öppen marknad, vilket ger avkastning som kan variera.

Sammanfattning

Avsättning till tjänstepension är en viktig del av pensionssparande för den som vill ha en trygg och stabil ekonomi efter arbetslivet. Genom att arbetsgivaren gör en avsättning till en pensionsfond kan man få en högre pensionsavsättning än om man sparar på egen hand. Det är även viktigt att ha kunskap om vilken typ av tjänstepension som erbjuds och hur det kan påverka den totala pensionsavsättningen. Genom att ha kunskap om avsättning till tjänstepension kan man göra medvetna val inför framtiden och skapa en ekonomisk stabilitet som räcker livet ut.

Läs mer här: https://www.afaforsakring.se/privatperson/avsattning-till-tjanstepension/

Fler nyheter