Så fungerar pålning i Västerås

29 mars 2022 patrick pettersson
pålning

editorial

Man ska inte låta fantasin få allt för stort spelrum när man för första gången hör talas om “pålning”. Det låter nästan som en medeltida metod för att straffa brottslingar, men längre än så behöver vi inte dra den eventuella kopplingen. Den är som sagt baserad på fantasin och vad det låter som att man gör när man “pålar”. Men sanningen är att det varken har med medeltiden eller straff att göra. Du kan till exempel upptäcka människor som jobbar med pålning i Västerås.

Sker pålning i västerås, i modern tid, så måste det trots allt vara någonting som är accepterat i samhället. Det är det också. I allra högsta grad. I sin enklaste definition kan man säga att pålning aktiveras i samband med att man bygger saker. Till exempel hus, vägar, järnvägar och broar. Allt det där finns i Västerås, så hittills finns det starka skäl att tro att de har god användning av pålning i stan.

 

pålning

Metodens syfte

Kort sagt kan man alltså säga att pålning är en viktig ingrediens i samband med att man bygger nytt. Kanske kan du dra dig till minnes att du någon gång har sett ett flertal pålar sticka rakt upp ur marken på vad som ser ut som en byggarbetsplats. Då är det mest sannolikt just pålning som man har sysslat med. Syftet med själva metoden är att man ska kunna få fram last från ovanliggande konstruktioner även om jordlagret är löst. 

Pålarna består i regel av trä, järn eller betong. De slås ned med hjälp av en pålkran i marken. Samtidigt måste man också tänka på att grunden är stabil. Meningen är ändå att det i slutändan ska stå en byggnad på platsen. Så, nu har du väl ändå lärt dig några saker om pålning? Kunskaper som du kan få nytta av när du minst anar det.

Fler nyheter